FUNDATIA GUILD

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

CE REPREZINTA DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu carater personal sunt informații, despre o persoană identificată sau identificabilă. Exemple de astfel de date: nume, prenume, adresă, numar de telefon, e-mail, date legate de cartea de identitate, CNP, informații bancare, cookie, adresa de IP a calculatorului, ID-urile dispozitivelor mobile, informații din browserul dumneavoastră web (cum ar fi tipul browserului și limba browserului), acțiunile pe care le faceți pe site-ul nostru web etc.

CINE SUNTEM

Fundația Guild cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Uliului 99F ap.1 , jud. Cluj, are grijă de intimitatea dumneavoastră și dorește să vă simțiți apărați pe site-ul companiei noastre. Documentul de mai jos, care conține explicațiile datelor pe care le colectăm vine în întâmpinarea acestor așteptări. Mai jos veți afla cum sunt colectate informații, care anume și cum vor fi folosite de către noi. De asemenea, veți ști să vă apărați sau să vă securizați contul.

Această politică de confidențialitate se aplică pe site-ul www.guild.ro. Nu acoperim informațiile colectate de site-urile terțe.

Site-ul www.guild.ro conține și link-uri către alte site-uri. Dacă dați click pe un material de pe alt site promovat de noi, nu răspundem pentru setările lor de intimitate. Vă recomandăm să citiți politica lor de confidențialitate în momentul când citiți informații de pe acestea.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Acestea se refera la Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi la alte legi aplicabile in materie (ex: Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice).

Salariaţii şi împuterniciţii noştri au obligaţia de a respecta dispoziţiile cu privire la protecţia datelor conform normelor legale.

În legătură cu toate solicitările legate de datele dvs., de protecţia datelor în cadrul Fundatiei Guild sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către adresa de email: contact@leadersguild.ro

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR ÎL REPREZINTĂ:

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către Fundatia Guild sunt următoarele:

 • Comunicare prin e-mail. Putem folosi aceste informații pe care ni le-ați oferit pentru a vă trimite comunicări prin mesaje pe căsuța poștală electronică. Dacă v-ați înscris pentru unele dintre newsletterele noastre, vă vom trimite aceste informări pe adresa de mail comunicată. Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul dumneavoastră. Vă puteți retrage abonarea de la newsletter oricând doriți.
 • Paginile noastre vor afișa reclame, multe dintre ele fiind influențate de opțiunile selectate de dumneavoastră și de preferințele de pe site și de pe conturile conexe. De exemplu, folosind informațiile colectate prin cookies, informațiile demografice de pe site-urile terțe și activitatea dumneavoastră pe site, putem să publicăm reclame care ar putea fi relevante preferințelor dumneavoastră (vezi Politica privind fișierele cookies).
 • Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.guild.ro
 • În legătură cu participarea dumneavoastră la diferitele concursuri organizate prin intermediul website-urilor noastre, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal, în scopul selecționării câștigătorilor, alocării premiilor și centralizării de rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum și al comunicării cu dumneavoastră și alte persoane în legătură cu cele de mai sus. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte (de exemplu, când completați un formular de înscriere la un astfel de concurs) ori pe consimțământ, acolo unde se poate aplica.

În aceleași condiții cu cele arătate, în funcție de caracterul sau natura unui anumit concurs, putem, de asemenea, să publicăm fotografiile, înregistrările video, înregistrările audio sau înregistrările audiovizuale cu dumneavoastră.

 • In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.

În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail contact@leadersguild.ro sau prin link Unsubscribe in pagina de Newsletter primit. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.guild.ro dar si pentru actualizari despre evenimentele organizate sau co organizate de catre Fundatia Guild.

– nume și prenume / numele companiei, adresa (judetul), e-mail, sex, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătura cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul Guild, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip cookies;

Pentru mai multe informatii legate de cookie-uri, va rugam consultati Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibila la urmatorul link.

CE DREPTURI AVEȚI ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA?

Potrivit Regulamentului UE 679/2016 beneficiaţi de:

 • dreptul de acces: puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării
 • dreptul la rectificarea datelor: puteți să ne solicitati să modificam datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): puteți solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislației relevante
 • dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite condiții (daca persoana vizata contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegala, dacă datele sunt solicitate opentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale
 • dreptul la portabilitatea datelor: în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic
 • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri: vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrarilor bazate pe interesul legitim al companiei noastre, din motive care țin de situația dvs. specifica
 • dreptul la retragerea consimțământului, atunci cand acesta a fost acordat : puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile
 • dreptul la o cale de atac judiciară: puteti sa va adresati direct instantelor de judecata, atunci cand considerati ca drepturile de care beneficiati în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal, fără a se respecta prezentul regulament.
 • dreptul de a fi informat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu carcter personal ale dvs.

CONTACT

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus vă rugăm să vă adresaţi prin cerere scrisă prin e-mail la contact@leadersguild.ro

CE DATE SUNT STOCATE DE FUNDATIA GUILD?

Stocarea şi prelucrarea de date care sunt anonime, în scopuri interne legate de sistem şi în scopuri statistice

În cazul accesării paginii noastre de internet browser-ul Dvs. de internet transmite automat date (de ex. data şi ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fişierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul şi versiunea browser-ului, sistemul de operare) către serverul nostru, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate şi utilizate exclusiv în scop statistic şi în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătăţirea experienței dvs, pe site și nu conduc în mod direct către o persoana identificabila.

Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alt identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesați site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal, care pot conduce la o persoana identificabila, și ca atare le vom trata ca atare.

Datele pentru serviciul newsletter

La înregistrarea pentru serviciul nostru newsletter datele Dvs. sunt utilizate de FUNDAȚIA GUILD în scopuri de informare și de marketing. Utilizarea încetează de îndată ce renunţaţi la serviciul newsletter. Puteţi renunţa ricând la serviciul newsletter prin dezabonare.

ÎN CE SITUAȚII AU TERȚII ACCES LA DATELE DVS?

Informațiile colectate sunt destinate numai utilizării de către FUNDATIA GUILD și sunt comunicate doar următoarelor categorii de destinatari: terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate: organizatori evenimente, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanță, furnizori de servicii de procesare plăți, sponsori sau parteneri etc.) sau autorități publice abilitate de lege, în cadrul unei investigații pentru activități ilegale, dar doar în baza unui mandat legal.

Dacă vă implicați în activitate publică pe site, cum ar fi comentarii la articole, orice astfel de informație poate fi citită, colectată sau folosită de alții. Vă rugăm să fiți atenți la ce postați și la ce informații oferiți in cadrul articolelor.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastră menționate mai sus pot fi transferate către țări din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene. Pentru lista completa a țărilor către care se transfera datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la detaliile de contact de mai jos.

E-mail: contact@leadersguild.ro

FUNDAȚIA GUILD ia toate măsurile necesare pentru a asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în mod adecvat indiferent de locul în care sunt transferate.

Prin transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către FUNDAȚIA GUILD acceptați (în măsura în care un acord din partea dvs. este cerut de lege), ca datele dvs. cu caracter personal:

– să fie incluse în baza de date FUNDAȚIA GUILD și ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către FUNDAȚIA GUILD, inclusiv afiliații și colaboratorii săi pentru desfășurarea și/sau derularea activităților care se încadrează în scopurile de prelucrare de mai sus; acest consimțământ include și prelucrarea datelor legate de locația echipamentului dvs, conform celor menționate mai sus.

– să poate fi transferate de către FUNDAȚIA GUILD atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate, conform informațiilor de mai sus, pentru desfășurarea de către acestea de activități proprii legate de promovare și marketing și alte activități conexe acestora.

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE

Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa contact@leadersguild.ro.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade.

În cazul in care prelucram datele dumneavoastra personale in scop de marketing direct, in interes legitim, vom înceta prelucrarea acestora atunci cand va manifestati dreptul de obiectie.

În cazul in care prelucram datele dumneavoastra personale in alte scopuri decat marketing direct, in interes legitim, vom analiza incetarea prelucrarii acestora atunci cand va manifestati dreptul de obiectie, tinand cont de motivarea noastra (interes legitim).

NOTA DE INFORMARE DESPRE FOTOGRAFIERE SI FILMARE

Aceasta nota de informare prezinta pe scurt modul in care va prelucram datele cu caracter personal cand participati la evenimentele organizate de catre Fundatia Guild sau de partenerii acesteia. 

In cadrul evenimentelor, va vom prelucra imaginea prin fotografii si video (atat de ambient, cat si de primplan). Datele cu caracter personal (respectiv imaginea) sunt colectate direct de la dvs. atunci cand participati la un eveniment, prin fotografierea / filmarea realizata de catre fotovideografii contractati de noi, de catre partenerii nostri sau de entitatile impreuna cu care organizam evenimentele.

CUM SI IN CE TEMEI UTILIZAM IMAGINEA DVS.

Fotografii si video de ambient – vom utiliza aceste date in cadrul comunicarilor publice despre evenimente, anume publicarea fotografiilor si materialelor video de ambient pe canalele digitale de promovare a serviciilor si imaginii Guild de pe retele de socializare si alte platforme online, in temeiul interesului nostru legitim de a consemna Evenimentul si de a ne promova imaginea si brandul. 

Fotografii si video de prim-plan – vom utiliza aceste date in cadrul comunicarilor publice despre evenimente, anume publicarea fotografiilor si materialelor video de prim-plan pe canalele digitale de promovare a serviciilor si imaginii PK de pe retele de socializare si alte platforme online, in temeiul consimtamantului dvs. exprimat fata de fotografii evenimentelor, pentru a consemna evenimentul si de a ne promova imaginea si brandul. Pentru acest scop, consimtamantul poate fi exprimat inclusiv verbal sau prin conduita dvs., prin orice modalitate clara prin care va manifestati acordul, de exemplu prin asezarea in zona unde se fac fotografii.

Participarea la evenimentele organizate de catre Fundatia Guild sau partenerii ei, reprezinta acordul dumnevoastra pentru fotografiere, filmare si postarea acestor materiale pe diferite canale sociale.

SECURITATEA DATELOR

Pagina noastră de internet şi celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor Dvs. de către persoane neautorizate precum şi împotriva pierderii sau distrugerii datelor Dvs.

Este necesar să trataţi în permanenţă cu confidenţialitate datele Dvs. de acces şi să închideţi fereastra de browser când terminaţi vizitarea paginii noastre de internet.

Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteţi identifica transmiterea de date criptate (https) prin afişarea unui simbol de închidere, de ex. afişarea unui simbol de cheie sau lacăt în bara de statut a browser-ului Dvs.

CUM TRATAM SOLICITĂRILE MINORILOR?

NU prestăm servicii și NU livrăm minorilor bunuri decât în cazurile exprese prevăzute de lege.

Nu realizăm activități promoționale de marketing direct către minori.

Orice persoană care ne furnizează datele personale garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal pentru o persoană care nu este majoră, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate. Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achiziționa servicii, solicita și primi comunicații de la compania noastră numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

ÎNTREBARI, SUGESTII ȘI RECLAMAȚII?

Aveți întrebări referitoare la protecția datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la pagina noastră de internet? Nicio problemă, vă ajutăm cu placere.

contact@leadersguild.ro

ALTE INFORMAȚII

Ne rezervam dreptul de a actualiza aceasta Politica ori de cate ori consideram ca este cazul si vă rugăm, in acest sens, să o verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru.

POLITICA DE COOKIE

CARE ESTE SCOPUL ACESTEI POLITICI?

Această politică reglementează utilizarea cookie-urilor și stabilește temeiul legal al FUNDATIEI GUILD pentru utilizarea “cookie-urilor” și tehnologiilor similare pe website sau pe sisteme care au legatură cu website-ul www.guild.ro

Aceasta politica este valabila incepand cu data de 15.10.2022.

Site-ul www.guild.ro utilizeaza cookie-uri.

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul www.guild.ro. In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la adresa contact@leadersguild.ro

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/ro-ro/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-1

Firefox: https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677

Cum pot opri cookie-urile?

Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite siteuri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru a afla mai multe detalii (de exemplu initiati o cautare dupa urmatorii termeni, in functie de browser:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/ro-ro/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677

CE SUNT COOKIE-URILE ȘI LA CE SUNT FOLOSITE?

Fișierele cookie sunt fișiere alfanumerice mici trimise de serverul unui site web către un navigator web (web browser: Crome, Firefox, Safari, etc), memorie RAM sau unitate de hard disk și apoi stocate acolo. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Acestea pot fi utilizate cu scopuri diferite, cum ar fi: personalizarea site-ului web în functie de nevoile unui anumit utilizator, ajutarea unui utilizator să navigheze pe site-ul web, îmbunătățirea calității site-ului web pentru utilizator sau stocarea preferințelor utilizatorului și informațiilor de conectare. Toate acestea se fac permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând identificarea personală directă a utilizatorului.

Cookie-urile pot fi clasificate drept „esențiale” (necesare funcționării site-ului) sau „neesențiale” (necesare analizării comportamentului pe un site web, cookie-uri „analitice” sau cookie-urile utilizate pentru afișarea de reclame). Cookie-urile mai pot fi ale noastre (aparțin site-ului vizitat) sau ale părților terțe (cookie-urile plasate pe dispozitivul dvs. de către domenii ale unor site-uri care aparțin unor părți terțe).

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către site-ul nostru, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”). Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor.

CONȚIN COOKIE-URILE DATE PERSONALE?

Cookie-urile în sine nu solicită informații directe cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale indirecte colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalități pentru utilizator.

DE CE SUNT COOKIE-URILE IMPORTANTE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o ințelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi / vedea publicitate online.

CUM SE ACCEPTA SAU SE RESPING COOKIE-URILE?

Există o serie de moduri diferite prin care se pot accepta sau respinge unele sau toate tipurile de cookie-uri. Unele dintre principalele metode de a face acest lucru sunt descrise mai jos. Sunteți bineveniți să blocați utilizarea unora sau a tuturor cookie-urilor care sunt folosite pe website. Cu toate acestea, vă rugăm să conștientizați faptul că acest lucru poate afecta website-ul și functionalitatea sa în mod parțial sau total. De asemenea, trebuie să fiți conștient că ștergerea tuturor cookie-urilor din navigatorul web va șterge, de asemenea, toate modulele cookie care stochează preferințele dvs.

Informatii detaliate despre cookie-uri si setarile browserului se pot gasi prin accesarea urmatorului link: https://www.allaboutcookies.org/

FIȘIERELE COOKIE FOLOSITE DE SITE-UL NOSTRU:

Cookie-uri interne

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri esențiale – necesare pentru funcționarea site-ului. Putem folosi module cookie esențiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a conturilor de utilizator sau pentru a oferi funcții specifice site-ului.
 • Cookie-uri de măsurare a traficului – ne permite să recunoaștem și să numărăm numărul de vizitatori și să vedem cum se deplasează vizitatorii în site când îl folosesc. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează site-ul.

Third-party (terță-parte) cookies

Pe lângă cookie-urile proprii, este posibil să folosim și alte cookie-uri terță parte (third-party) pentru a raporta statisticile de utilizare a site-ului și pentru a îmbunătăți eforturile de marketing.

Urmărirea cookie-urilor/Tracking cookies – urmaresc comportamentul pe site și il conecteaza de alte valori care să permită o mai bună înțelegere a obiceiurilor de utilizare.

Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie – permit urmărirea în timp real a conversiei utilizatorilor din diverse canale de marketing pentru a evalua eficiența acestora.

Cookie-uri pentru parteneri – ofera partenerilor noștri metrici de conversie pentru a-și putea optimiza eforturile de marketing plătite.

Plugin-uri de reţele sociale

Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de reţele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care conţin un plugin de reţea socială browser-ul Dvs. va realiza o conectare directă la serverul operatorului reţelei sociale. Conţinutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului reţelei sociale direct către browser-ul Dvs. şi va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul reţelei sociale primeşteinformaţia că aţi accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o reţea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacţionaţi cu plugin-ul, informaţia respectivă este transmisă operatorului de reţea socială şi este salvată acolo. Dacă doriţi să împiedicaţi colectarea datelor Dvs. de către operatorul reţelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectaţi (adică să vă delogaţi) de la serviciul operatorului de reţea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet.

De asemenea puteți seta preferințele privind transmiterea datelor din site-ul nostru din pagina Politica de utilizare Cookie-uri (link)

Informaţii privind scopul şi volumul stocării de date precum şi privind procesarea ulterioară, utilizarea şi drepturile de care beneficiaţi, precum şi posibilităţile de setare puteţi găsi în precizările operatorului de reţea socială referitoare la protecţia datelor, care nu au legătură cu această declaraţie cu privire la protecţia datelor. În privinţa operatorului „facebook“ găsiţi aceste directive la adresa https://www.facebook.com/policies/cookies

FUNDATIA GUILD nu îşi asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor internet partenere.

Serviciul de analiză web Google Analytics

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiză web „Google Analytics“ al societăţii Google Inc. în scop statistic. Acest serviciu de analiză web utilizează aşa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informaţii anonime cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informaţii sunt transmise către serverul societăţii Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) şi sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protecția a datelor în SUA prin participarea în proiectul PrivacyShield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informaţiile către terţi, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terţii procesează aceste date la comanda societăţii Google Inc. Nici noi şi nici societatea Google Inc. nu vom conecta adresa Dvs. IP cu alte date care sunt salvate de Google Inc. sau de către noi.

Pentru a gestiona daca doriți sau nu trimiterea cookie-urilor spre serviciul Google Analitics, puteți accesa: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en

FUNDATIA GUILD nu îşi asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor internet partenere.

Serviciul de publicitate online Google ADS

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de publicitate online „Google Ads “ al societăţii Google Inc. în scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor in website-ul nostru utilizează aşa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informaţii cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informaţii sunt transmise către serverul societăţii Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) şi sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protecția a datelor în SUA prin participarea în proiectul PrivacyShield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informaţiile către terţi, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terţii procesează aceste date la comanda societăţii Google Inc.

FUNDATIA GUILD nu îşi asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor internet partenere

Pentru a gestiona daca doriți sau nu trimiterea cookie-urilor spre Google Ads puteti accesa https://policies.google.com/privacy?hl=en

Vă menționăm că blocarea cookie-urilor catre Google poate avea implicații diverse, care nu au nicio legatură cu site-ul nostru (de exemplu când veți da click pe un anunț/reclamă din motorul de căutare www.google.ro pentru a ajunge în site-ul nostru, probabil Google.ro nu va permite încarcarea site-ului)

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

ASPECTE DE SECURITATE

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. Așadar, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou.

Fundația Guild

Str. Uliului 99F ap.1, jud. Cluj, Cluj-Napoca, Romania

TERMENI SI CONDITII

Inaintea utilizarii site-ului nostru, sunteti rugati sa cititi cu atentie aceasta rubrica. Utilizarea si vizitarea site-ului www.guild.ro este permisa numai in concordanta cu termenii si conditiile prezentate mai jos si cu legea statului roman.

Site-urile amintite va sunt puse la dispozitie de FUNDATIA GUILD cu sediul in Str. Uliului 99F ap.1, jud. Cluj, Cluj-Napoca, Romania

Copyright & Disclaimer

Drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala cu privire la continutul site-urilor sunt proprietatea exclusiva a FUNDATIEI GUILD. Protejarea drepturilor de autor face referire la continutul acestui site si de asemenea la structura sa. Unele imagini folosite pe site-ul nostru sunt folosite cu scop reprezentativ. Reproducerea oricaror tipuri de date prezente pe site-ul www.guild.ro necesita consimtamantul scris al FUNDATIEI GUILD. Folosirea marcii inregistrare sau a siglei GUILD este strict interzisa. Incalcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de protectie a proprietatii intelectuale poate cauza intentarea unor actiuni civile sau penale.